skip to Main Content

Bra cirkulation är nyckeln

Blodcirkulationen är människokroppens försörjningssystem.
Den förser vävnader och organ med näringsämnen och syre.

Samtidigt omhändertas och avlägsnas avfallsprodukter. 74 % av denna process äger rum i de minsta blodkärlen i den så kallade mikrocirkulationen.

Först när cellerna får vad de behöver kan de också göra vad de ska.

Här hittar du Bemer användares egna berättelser.
https://mikrocirkulationifokus.se/

Bättre blodflöde ger:

Ökad transport av syre och näringsämnen Förbättrat bortforsling av slaggämnen Stöd för hjärtats funktion Bättrekoncentrationsförmåga Bättre kondition
Bättre prestanda
Bättre kvalitet på sömnen
Bättre avkoppling
Lindring av stress
Ökad vitalitet
Snabbare läkning
Stärkt immunförsvar
Mer kraft och energi!

Effekt av bemer

Bemer terapi är att jämföra med en livsstilsförändring.
Nöjda kunder lyfter fram ökat mentalt välbefinnande, minskad stress, snabbare återhämtning, bättre ork och koncentration, ökad prestationsförmåga och minskad sjukfrånvaro.

Det fysiska hälsotillståndet optimeras genom ett bättre immunförsvar, minskad mottaglighet för inflammationer, bättre läkning, minskad medicinering etc.

BEMER®-terapi är en behandlingsinsats för hela kroppen och dess naturliga reglerande mekanismer.

BEMER® används oberoende av symtom som en kompletterande behandling vid olika processer för tillfrisknande.

Dessutom bidrar BEMER® som friskvård, till en ökad prestationsförmåga på fritiden,
i arbete och i idrott.

____________________________________

 

 

Back To Top